Network Menu

Medlemskapsansökan

SWEA Vancouver välkomnar dig som medlem om du är:

  • svensktalande
  • kvinna
  • villig att verka för SWEA:s ändamål
  • bosatt på orten – dvs. har fast bostad inom lokalavdelningens geografiska område

Om du vill bli medlem uppmuntrar vi dig att fylla i medlemskapsansökan nedan. Därefter betalar du medlemsavgiften. SWEA Vancouvers medlemsavgift är $65 för alla över 25 år och $30 för de som är under 25 år. Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald för att du ska kunna rösta på årsmötet. Betalning görs med e-Transfer, check eller via PayPal. Se instruktioner nedan för de olika alternativen.

Om du redan är fullvärdig medlem i en annan SWEA avdelning men vill även ta del av vad SWEA Vancouver erbjuder, då kan du bli en så kallad “Portomedlem”. Du får alla nyheter och uppdateringar samt får närvara på aktiviteter. Du får däremot inte rösta (endast i den avdelning du är fullvärdigt medlem i). Kostnad för att bli Portomedlem är $20 och du kan vara Portomedlem i flera avdelningar.


E-Transfer är nog det lättaste sättet att bli medlem på. Gör så här:

1. Välj Interac e-Transfer från din online banking.
2. Överföring till (transfer to) mailadress sweavancouver(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
   Säkerhetsfråga och svar – kontakta SWEA på mail innan om passande ord.
3. Bekräfta överföringen

Den som skickar betalar överföringsavgiften.

SWEA får då ett mail till sweavancouver@gmail, som tydligt talar vem betalningen kommer ifrån samt meddelandet som avsändaren har lagt in.


Check är det näst-smidigaste sättet. Denna skickas till: SWEA Vancouver, Scan­di­na­vian Com­mu­nity Cen­tre, 6540 Thomas St, Burn­aby, BC V5B 4P9.


Pay-Pal har två tillvägagångssätt för betalning:

Alternativ 1: Om du har ett PayPal-konto, eller om du är intresserad av att skapa ett, följ instruktionerna i steg a) till f) nedan.

a) Gå in på PayPal och välj “Personal”, “Send money”, “Send money online”.
b) Ange det belopp du vill betala, markera “For Friends and family” och tryck “Continue”.
c) Ange vancouver(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org som mottagaradress och din e-mail som avsändaradress.
d) Logga in på ditt PayPal-konto eller skapa ett nytt PayPal konto.
e) Under “Message”, ange vad du betalar för, t.ex. ”medlemsskap”.
f) Tryck “Send money”.

Alternativ 2: Skicka ett e-mail till SWEA Vancouvers kassör via vancouver(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org. Ange vad det är du vill betala via PayPal och ditt fullständiga namn.  Du kommer därefter att få en personlig “PayPal-money request” som du kan betala med kreditkort utan att skapa ett PayPal-konto.


Medlemsblankett