Network Menu

Styrelsen

Styrelsen 2019

Styrelsepost

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Medlemsansvarig

Programansvarig

Programansvarig

Jubiléet

Redaktör Webbsida

Redaktör Sociala Medier

Redaktör SWEA-bladet

 

Namn

Anna Holmberg Dixon

Anna Nordström Hewett

Alexandra Roos

Riitta Huttunen

Lena Normén Younger

Malin Robert

Emma Johannisson

Malin Persson

Anna Karlberg

Ann Kooy

Hanna Byström