Network Menu

SWEA Professional (Svenska)

SWEA Professional Vancouver är en nätverkargrupp som vi i SWEA Vancouver har lanserat där syftet är att skapa en plattform där våra medlemmar kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet, utbyta idéer och erfarenheter kring jobb och arbete helt allmänt.

Vi inom SWEA Vancouver startade gruppen då vi såg ett ökat behov för ett forum där medlemmar kan träffas och etablera inte bara sociala men också professionella kontakter. Vi hoppas att SWEA Professional Vancouver kommer att erbjuda just detta och vi strävar att erbjuda ett varierat program och träffar som passar alla. SWEA Professional Vancouver välkomnar ALLA, dvs du behöver inte vara yrkesverksam för att gå med på träffarna! Ett intresse eller nyfikenhet är allt som krävs.

SWEA Professional internationellt    

Initiativet kring denna nätverkargrupp finns även vid andra SWEA avdelningar. Läs mer här. Till exempel så anordnade SWEA San Francisco ett läckert besök på Googles högkvarter i Silicon Valley under regionsmötet oktober 2014. Hur spännande låter inte det!

Lokala aktivteter

Vi anordnar fyra träffar om året som kan se ut på olika sätt:                                                                                                                               

  • Företagsbesök (vi åker till spännande företag i Vancouver och får guidad tur)
  • Seminarier och föreläsningar (vi träffar intressanta affärsledare/journalister/författare/hantverkare eller personer som har en unik och inspirerande historia att berätta)
  • Workshops (tillfälle att lära sig något konkret)

Här hittar du våra träffar.

Hör av dig till oss!
Vi ser framemot många spännande SWEA Professional events och vill som alltid höra från dig- maila eller ring om du har en idé till vårt program!

Anna Norrström & Lena Normen-Younger, SWEA Professional Vancouver

Kontakta oss: swea.van.professional(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com