Network Menu

Svenska Ambassaden i Ottawa

Svenska Ambassaden är den formella kommunikationslänken mellan den svenska och den kanadensiska regeringen. Ambassadören leder ambassadens arbete och är Sveriges officiella representant i Kanada.