Network Menu

Scandinavian Culture Centre

Scan­di­na­vian Com­mu­nity Cen­tre (SCC) är en mötesplats för skandinavier, lokalbefolkning och besökare som strävar efter att bevara och marknadsföra nordisk kultur, samhälle och livsstil inom Vancouver med omnejd.