Network Menu

VAME regionmöte – Schema för årmötesdagen

Här kommer schemat för SWEA VAMES Årsmötesdag den 13 Oktober 2018

8.30–10.00     Årsmötet
10.00-10.15   Fika
10.15-12.00   Lena Walther och Britta Armstrong pratar om sina upprdrag på konsulatet
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.30   Pia Wennerth berättar om SWEA International
13.30-14.00   Helena McCombie berättar om SWEA Professional
14.00-15.00   Frågor till panelen, öppna diskussioner
15.00-15.15   Fika