Network Menu

Styrelsen

Styrelsepost

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Programansvarig

Programansvarig

Webbredaktör

Redaktör SWEA-bladet

 

Namn

Rebecca Keckman

Helena Palmqvist

Vakant

Riitta Huttunen

Sandra Olsson

Sofia Stålner

Anna Karlberg

Vakant

 

styrelsen_2015_1000